Bitcoin teknik

Efter industrialiseringen på 1800-talet började de tekniska framstegen bli allt fler och tekniken började sakta bli en del av våra liv. Sedan dess har mycket skett och istället för att utvecklingen har stagnerat har den snarare ökat exponentiellt. Ett nytt tekniskt framsteg hamnar i skuggan för ett nytt dagen därpå. Vi lever annorlunda idag än vad vi gjorde för 100 år sedan, 50 år sedan eller till och med 5 år sedan.

Att inte påverkas av den tekniska utvecklingen är så gott som omöjligt och självklart har det en effekt på samhället både i stort och smått. Hur påverkas då finans och digitala valutor av den nya tekniken? Bankväsendet har varit en av våra mest pålitliga och långlivade aktörer och världens äldsta bank har till exempel funnits sedan 1400-talet. De digitala valutorna är snarare en produkt av utvecklingen men även de kan komma att påverkas.

Finansvärlden

Som nämnt har den äldsta banken stått sedan 1400-talet och den håller öppet än idag. Det rör sig närmare bestämt om den italienska banken Banca Monte dei Paschi di Siena som slog upp portarna 1472 – över 500 år sedan. Hur kommer den sig att den har lyckats överleva så länge? Sedan den banken öppnade har Sverige hunnit bli både kristna protestanter och mer eller mindre ateister, det har också skett två världskrig.

Finansvärlden har inte varit känd för sina snabba förändringar, snarare tvärtom. Det har varit pålitliga och traditionella institut som ansvarat för vårt lands finanser och det är dit vi har gått för att sätta in och ta ut pengar. Idag ser det annorlunda ut – mycket tack vare tekniken. Många bankkontor har stängts ner och många svenskar sköter idag sin ekonomi på nätet med BankID, Swish, Skrill och allt vad det heter.

Digitala valutor

Till skillnad från bankväsendet som tvingats anpassa sig efter nya tekniska förutsättningar är digitala valutor snarare en produkt av tekniken. Många ser idag digitala valutor som en direkt konkurrent till den traditionella finansvärlden. Bitcoin är den mest kända digitala valutan även om det de senaste åren har dykt upp flera konkurrenter. Bitcoin skapades år 2009 i syfte att få bort en tredje part från transaktionerna – med andra ord den klassiska finansvärlden.

Kryptovalutan finns inte fysiskt utan existerar endast på nätet och det går att säga att den inte finns om vi människor inte accepterar den. Det finns dock skäl till att vi vill acceptera kryptovalutan. Till en början användes valutan främst på The Dark Web och användes således till olagliga transaktioner, eftersom den inte går att spåra. Det är dock allt fler som accepterat valutan och många har blivit rika när den stigit i värde.

Teknikens påverkan på finansen och de digitala valutorna

Vi har redan varit inne på det, tekniken påverkar uppenbart finansvärlden. Vi sköter nästan uteslutande vår ekonomi online och det är inte ofta du har kontanter i plånboken, om du ens har en plånbok. Tekniken har inneburit vissa utmaningar men i varje utmaning finns möjligheter och idag är det relativt enkelt, snabbt och tryggt att göra betalningar eller flytta pengar mellan konton. Finansvärlden har anpassats sig och flyttat allt större delar av sin verksamhet online.

När det kommer till digitala valutor är de beroende av den tekniska utvecklingen. För att pengarna inte ska gå att stjäla eller manipulera krävs det avancerad teknik som håller hackers borta. De har redan kommit långt och det dyker upp många nya digitala valutor. Just nu råder en kamp om vilka som lyckas nyttja den tekniska utvecklingen på bästa sätt och på sätt erbjuda den tryggaste och smidigaste digitala valutan.

Effekter på samhället

Om kryptovalutan lyckas etablera sig kommer makten att förskjutas från staterna och bankerna till folket. Det innebär att det kommer bli problematiskt att påverka sådant som inflation och räntor men vi kan nog räkna med att finansvärlden jobbar hårt på att behålla makten. Den tekniska utvecklingen har också gjort handeln mer global och du kan enkelt och snabbt klicka hem produkter från exempelvis Kina. Något som gynnar ekonomin men missgynnar jordens klimat.

Sammanfattning

Tekniken har i allra högsta grad påverkat finansvärlden och till exempel kryptovalutan är en produkt av denna utveckling. Vi har sett hur bankkontor stängts ner och allt mer flyttat in på nätet, vilket har gjort det både smidigare och tryggare för många. Nu råder en kamp mellan olika kryptovalutor om vilka som lyckas använda tekniken på bästa sätt men det råder också en kamp mellan kryptovalutan den klassiska finansvärlden. Tekniken förflyttar makten och påverkar hela samhället.

Leave a Comment