Hur kommer kryptovalutor förändra världen

Kryptovalutor är en helt ny form av valutor som har potential att förändra en hel del av det vi känner till idag gällande finans och valutastabilitet. En kryptovaluta är en digital valuta som inte har någon stat bakom sig som garant för dess värde. Det är istället användarna som helt bestämmer vad den är värd för dem. Det innebär både stora risker och stora möjligheter för den som investerar i kryptovalutor.

De två vanligaste kryptovalutorna är Bitcoin och Etherium, där Bitcoin är den absolut vanligaste. Bitcoin uppfanns 2009 men fick sitt första genombrott 2011. Under de senaste åren har det spridit sig utanför specialiserade kretsar och blivit intressant för den bredare allmänheten i takt med att fler och fler företag accepterar betalning i kryptovaluta och tidningarna skrivit mycket om fenomenet. Priserna för Bitcoin har också fluktuerat mycket på sistone eftersom fler och fler vill in.

Utmaning mot skattesystemet

De flesta kryptovalutor har ett mer eller mindre uttalat libertarianskt syfte och vill bort från det läge där stater och centralbanker kontrollerar valutaflöden och valutavärden. Man vill bort från det finansiella system som säger att banker ska kontrollera alla transaktioner och in i ett läge där en valuta är en anarkistiskt styrd produkt där marknaden och de människor som använder den fullt ut bestämmer vad den är värd.

Kryptovalutor är anonyma och alla transaktioner sker krypterat och digitalt. Det har öppnat upp för en helt ny form av svart marknad och man kan betala för tjänster och varor utan att någon myndighet eller stat kan få sin beskärda del av kakan. Det är en form av kontantekonomi som är svårövervakad och på sikt kan komma att sänka skattesystemen i västvärlden och med det välfärdssystemen som vi känner dem.

Utmaning mot storbankerna

Även bankerna riskerar att ta stor skada av kryptovalutorna om de får ett ordentligt genomslag. Världens ekonomi är idag uppbyggd av abstrakta system som i mångt och mycket kontrolleras av ett par stora banker som äger alla transaktioner och bestämmer hur mycket pengar som ska finnas till utlåning. Kryptovalutor är decentraliserade på ett helt annat sätt och finns dessutom i en begränsad omfattning, vilket gör att bankernas makt minskar.

Om kryptovalutorna får genomslag fullt ut innebär det i praktiken en tillbakagång till den gamla guldmyntfoten där en valutas värde bestäms av hur mycket av den det finns tillgång av och det inte går att skapa mer utifrån ingenting. Att valutan lagras elektroniskt gör också att det inte längre behövs kassavalv eller bankkontor. Istället kan alla ekonomiska frågeställningar skötas via internet och särskilda e-plånböcker helt utanför det traditionella bankväsendet.

Förenklade transaktioner mellan människor

Kryptovalutor innebär en potentiellt stor förenkling av hur pengar överförs mellan människor. Tidigare har pengaöverföringar mellan privatpersoner varit en stor affär för många banker och andra aktörer som till exempel Western Union. Med kryptovalutor kan man istället enkelt flytta pengar från en person till en annan med bara ett knapptryck. Allt du behöver veta är adressen till mottagarens e-plånbok och sedan kan du göra en direktöverföring utan mellanhand.

På samma sätt kan kryptovalutorna innebära en förenkling av utlåning mellan människor (peer to peer – P2P) som gör bankerna obsoleta. Det finns redan idag lånebörser där du kan låna ut pengar till en annan person var som helst i världen mot en förhandlad ränta. Kryptovalutorna kommer förenkla det här ännu mera eftersom vi använder samma “pengar” och därmed inte behöver ta hänsyn till sådana saker som valutakurser och växlingsavgifter.

Hot mot dollarn

Bank of America har officiellt gått ut med att de är oroliga för vilken effekt kryptovalutor ska ha på dollarn. Mycket av den finansiell-politiska makt som USA idag har beror på att dollarn används som gemensam valuta på många viktiga börser och marknader och även i länder där det inhemska finansiella systemet är instabilt. Där är framförallt Bitcoin en utmanare till dollarns dominans, vilket kommer skaka om spelplanen rejält.

Sammanfattning

Kryptovalutor är idag inte ett hot mot den globala finansiella stabiliteten. Det vore att säga för mycket. Det finns dock en potential i fenomenet som gör att många stora aktörer redan nu är oroade för vad det kommer innebära när människor i större utsträckning kan runda de spelare vi är vana vid och ta en större kontroll över sin ekonomi. Både banker, stater och privatpersoner gör bäst i att följa utvecklingen

Leave a Comment