Kryptovalutans status i Sverige

Kryptovaluta är en digital valuta och den allra kändaste är i dagsläget Bitcoin. Det dyker upp allt fler alternativ på den digitala marknaden och det råder en viss konkurrens mellan dessa. Det känns som att man läser om olika kryptovalutor dagligen men vad är egentligen dess status i Sverige? Vi kommer senare i artikeln att gå in närmare på detta och bland annat lyfta fram regeringens och det svenska folkets förhållningssätt.

Sanningen är att kryptovalutan fortfarande är i sin linda och diskussioner mynnar ofta ut i filosofiska spekulationer snarare än hårda fakta. Idag är kryptovalutan inte reglerad på den svenska marknaden men det är inte omöjligt att det kommer ske en förändring i framtiden. En kryptovaluta är inte beroende av en tredje part och kan således inte påverkas av styrränta eller genom att regeringen skapar mer pengar för att påverka inflationen. Bra eller dåligt?

Kryptovalutans status i Sverige

Kryptovalutan äntrade världsscenen år 2009 och har sedan dess haft både upp- och nedgångar. Den nya, digitala valutan existerar bara på internet och är alltså inget som du fysiskt kan ta i. Fenomenet har mött en hel del kritik men det finns också många intressenter. De som vill minska bankernas och staternas makt, de som vill öka pengaflödets effektivitet och de som är måna om en enklare, internationell handel. Men också kriminella.

Sommaren 2018 rapporterade Aftonbladet om hur världsartisten Akon planerade att bygga en stad i Afrika med egen kryptovaluta. Detta för att låta det afrikanska folket bli mer oberoende av landets styre. Det låter onekligen positivt men vad betyder det egentligen? Är till exempel den svenska regeringen hotad av kryptovalutan? Vad innebär det för makten och demokratin? Hur anpassar vi oss och vilken status har kryptovalutan i det svenska samhället? Frågorna är fortfarande många.

Hur förhåller sig den svenska staten till kryptovaluta?

Innan vi går in på den svenska regeringens förhållningssätt ska vi först spekulera lite. När Bitcoin först kom talades det om en världsvaluta som alla kunde använda och som var helt oberoende av tredje part – alltså banker och stater. Sedan dess har dock fler kryptovalutor dykt upp och nu ska till exempel Akon skapa en egen. Kan det bli så att Sverige skapar en egen kryptovaluta? Vad blir egentligen skillnaden då?

Vissa länder har diskuterat om kryptovalutan ska vara förbjuden eller inte. I Sverige har inga starka ställningstaganden gjorts ännu. De experter som har gjort uttalanden är försiktigt optimistiska kring teknikens potential men påpekar också att kryptovalutan är i ett tidigt skede. Det hålls många paneldebatter men det är fortfarande mer spekulationer än hårda fakta. Vi kan nog känna oss relativt säkra att staten kommer finnas kvar och antingen reglera marknaden eller anpassa sig.

Vad tycker svenskarna om kryptovalutan?

Kryptovalutan är ett hett samtalsämne vid många matbord i de svenska hushållen. Framför allt ligger fokus på att handla med kryptovaluta som en aktie, snarare än som betalningsmedel. Mycket beror på att kryptovalutan i dagsläget är relativt ostabil och ganska snabbt kan sjunka eller öka i värde. Rent hypotetiskt, köper du ett paket mjölk för ett visst antal Bitcoins idag, kunde du kanske ha köpt en ny bil för samma summa en månad senare.

För att du ska våga handla med en valuta krävs en viss stabilitet och du vill inte behöva analysera marknaden innan du går till mataffären. Det är först när kryptovalutan har stabiliserats som vi verkligen kan börja fundera på att använda det som betalningsmedel. Tidigare har det talats om kryptovalutans teknik, är den säker eller inte? Idag är de flesta överens om att tekniken är avancerad och att du bör kunna känna dig relativt trygg.

Kryptovalutans påverkan på det svenska samhället

Kryptovalutan skapar rubriker, ena stunden tjänar folk på kryptovalutan och i nästa stund förlorar de pengar. Om kryptovalutan stabiliseras och accepteras som valuta kan vi nog se stora förändringar i samhället. Kanske skapar Sverige en ny valuta? Regeringen har två val, antingen reglerar de marknaden eller så anpassar de sig. Att Sverige skulle förbjuda valutan känns inte tänkbart. Ska man unna sig att vara konspiratorisk, är det relativt enkelt att sänka kryptovalutan med rykten om osäkerhet?

Sammanfattning

Kryptovalutan har en stark ställning i Sverige som ett diskussionsämne, desto svagare som betalningsmedel. Många svenskar har investerat i kryptovaluta men enbart i hopp om att göra vinst och inte för att faktiskt bruka valutan. När kryptovalutan har stabiliserats kan vi nog vänta oss hetare diskussioner om hur valutan kan och får användas. Regeringen har ännu inte gjort något starkt ställningstagande och många experter ser potential i den nya valutan men det finns mer att önska.

 

 

Leave a Comment