Ta emot PayPal-betalningar - via Quickpay | QuickPay internet-betalningsgateway

PayPal

Med PayPal kan företag eller konsumenter med en e-mailadress skicka och ta emot betalningar online på ett säkert, bekvämt och effektivt sätt i proportion till kostnader. PayPals nätverk baseras på den befintliga finansiella infrastrukturen för bankkonton och kreditkort och utgör en global betalningslösning i realtid. PayPal levererar en produkt som är perfekt till små företag, online-handlande, privatpersoner och andra som för närvarande använder sig av traditionella betalningssätt.

PayPal kan vara både ett supplement till traditionell kortbetalning, men även ett alternativ till mindre företag som kanske har svårt att få ett så kallat inlösenavtal med exempelvis Nets.

Hur använder vi PayPal via Quickpay?

För att använda PayPal via Quickpay är första förutsättningen att ni har både ett PayPal-konto och ett Quickpay-konto.

Inställningar i Quickpay

 1. Logga in i er Quickpay-manager
 2. Gå till Inställningar -> Inlösare (Acquiring settings)
 3. Ange ert "PayPal-kontos e-mailadress"
 4. Spara

Inställningar i PayPal

 • Logga in i er PayPal-manager
 • Välj Profil
 • Gå till Mina försäljningsverktyg och välj Uppdatera bredvid API-tillgång
 • Välj Inställning 1 "Ge API-tillstånd"
 • Ange QuickPays API-kontoanvändarnamn: "tj_api1.quickpay.net"
 • Sätt ett V i samma fält som visas på bilden nedan.
 • Spara

  Observera

  Det är viktigt att butikens PayPal-konto antingen är satt upp till den valuta som det handlas i, eller att man har satt upp auto-växling. Annars går betalning i pending hos PayPal tills Merchant beslutar sig för att han/hon vill.

  Abonnemangsbetalningar med Paypal

  Quickpay stöder även Paypals möjlighet för att göra abonnemangsbetalningar.

  Man ska vara uppmärksam på att detta kräver ett särskilt avtal med Paypal. Man ska oftast ha en viss volym i antal transaktioner för att få ett sådant avtal. Men kontakta Paypal för att höra mer om möjligheterna.

  Nedan finns en rad shoppar som använder PayPal tillsammans Quickpay: