Quickpays manager är en av de mest avancerade men samtidigt lättaste att använda | QuickPay internet-betalningsgateway

Quickpay manager

Quickpays manager är platsen där ni ställer in er betalningslösning och där ni behandlar era betalningar.

Prova demo-konto

Ni kan få tillgång med följande test-login:

Userdemo@quickpay.se
Passwordtest234

För att logga in ska ni angiva ovanstående på manageren.

Av självklara orsaker blir man uppmanad att undvika att testa om man kan ändra lösenordet. Tro oss när vi säger att det fungerar :)

Skulle det ske att man inte kan logga in på sidan beror det på att någon har varit rolig och ändrat lösenordet i alla fall. Då kan du kontakta oss och be att få kontot nollställt.

Första gången du loggar in på managern

Efter login landar du alltid på det så kallade Dashboardet. Klicka ev. på skärmbild nedan för att se det i större storlek.

Generellt är alla skärmbilder i managern uppbyggda med en menystruktur i vänster sida, en innehållssektion i mitten och en kontext-sensitiv hjälp i höger sida. Meny- och hjälpsektionen kan alltid "Vikas in/ut" beroende på ev. behov för mer skärmplats.

Själva dashboardet är uppdelat i flera logiska sektioner:

  1. Det är en nyhetssektion som återigen är underuppdelad i: Driftsnyheter (om saker som påverkar driften), Tekniska nyheter (om nyheter av teknisk karaktär, exempelvis ny features) och Nyheter (som är nyheter med generellt nyhetsvärde). Till varje nyhetskategori hör ett tillsvarande RSS-feed (på danska och engelska). Vi rekommenderar att man anmäler sig till dessa RSS-feeds.
  2. En sektion kallad "Merchant status". Den kommer bara fram om det är relevant info angående er butik. Oftast att gatewayen f.n. är i så kallad testmode, eller att man saknar att sätta in butiksnummer från en inlösare. Står det info i denna sektion kommer butikkens gateway oftast inte vara fullt funktionsduglig.
  3. En sektion kallad "Mitt konto". Den ger info relaterad till dig och den användare du är loggad in som. Samt när du sist var inloggad och från vilken IP-adress. Den berättar också om ditt lösenord snart ska förnyas.
  4. En sektion med Driftstatus. Här kan driftstatus hos de olika inlösarna ses. Dessutom kan man se när der senast i Quickpay har varit utfört så kallade authorizes respektive captures.
  5. Nederst en box kallad "Quicksök transaktioner". Här kan man söka på transaktioner genom att ange transaktionsid eller ordernummer.

Logga ut från Quickpay

När du är färdig med att arbeta i managern ska du logga ut igen. Det görs genom att klicka på "Log out" i översta högra hörnet. Av säkerhetskäl bedes du alltid logga ut istället för att bara stänga ned fönstret.